Tagi: windows 7, windows, system operacyjny, harmonogram zadań

Funkcja Harmonogram zadań pomaga zaplanować zautomatyzowane zadania, które wykonują akcje o określonej godzinie lub gdy wystąpi określone zdarzenie. Z jej poziomu mamy dostęp do biblioteki wszystkich zaplanowanych zadań. Możemy dzięki niej zaplanować uruchamianie różnych skryptów, funkcji systemu i programów o określonej porze dnia, lub np. podczas zamykania systemu. Zobaczmy, jak zaplanować nowe zadanie w harmonogramie zadań.

Autor: Adam Myszkowski

 

Aby włączyć Harmonogram zadań, w Panelu sterowania wybieramy kategorię System i zabezpieczenia i na końcu w sekcji Narzędzia administracyjne wybieramy odnośnik Zaplanuj zadania. W nowym oknie zobaczymy kilka istotnych elementów. Po lewej tradycyjnie znajdziemy widok kategorii. W centralnej sekcji okna Harmonogramu zadań możemy odczytać status uruchomionych i zaplanowanych zadań. Nie zdziwmy się, że mimo pierwszej wizyty w harmonogramie, w oknie aktywnych zadań na dole znajdziemy kilkadziesiąt pozycji. Są to usługi systemowe, a także zadania tworzone przez zewnętrzne oprogramowanie (np. harmonogram aktualizacji programu).

 

Po prawej stronie znajdziemy natomiast menu akcji. Wszystkie funkcje harmonogramu będziemy realizować właśnie z poziomu tego menu. Zobaczmy jak dodać nowe zadanie. Wskazujemy polecenie Utwórz zadanie. Pola Nazwa i Opis wypełniamy według własnego uznania. W obszarze Opcje zabezpieczeń zaznaczamy Uruchom tylko wtedy, gdy użytkownik jest zalogowany, jeśli chcemy uruchamiać zadanie tylko wtedy, kiedy jesteśmy zalogowani na swoim koncie, a zaznaczone pole Uruchom z najwyższymi uprawnieniami zapobiegnie sytuacji, gdy brak uprawnień zablokowałby uruchomienie zadania (np. podczas naszej nieobecności przy komputerze). Jeśli nie chcemy, aby zadanie było widoczne w Harmonogramie zadań, zaznaczamy pole Ukryte. W sekcji Konfiguruj dla wybieramy z listy właściwy system operacyjny.

Przechodzimy do karty Wyzwalacze. Klikamy przycisk Nowy i z rozwijalnej listy Rozpocznij zadanie wybieramy pozycję, która najbardziej odpowiada wymogom uruchamiania danego zadania. Następnie ustawiamy czas uruchomienia akcji. W dolnej części modułu odnajdziemy Ustawienia zaawansowane. Możemy skonfigurować w nich: po jakim czasie zadanie może być wykonane, jeśli nie zostanie uruchomione o wyznaczonej porze (opcja Opóźnij zadanie maksymalnie o); Zatrzymaj zadanie, jeśli działa dłużej niż pomaga utrzymać kontrolę nad zbyt długo trwającym zadaniem. Pole Uaktywnij pozwala wybrać dzień, w którym zacznie działać harmonogram zadania. Możemy także ustawić moment, w którym zadanie wygaśnie (pole Wygasa). Po skonfigurowaniu ustawień klikamy przycisk OK.

 

 

Następną jest zakładka Akcja. Zdefiniujemy tutaj, co właściwie będzie się działo, gdy zostaną spełnione warunki wyzwalacza. Po kliknięciu przycisku Nowy, z rozwijalnej listy Akcja wybieramy czynność, która ma zostać wykonana po uruchomieniu zadania. Możemy wybrać uruchomienie programu, wysłanie wiadomości e-mail lub wyświetlenie komunikatu. Dla każdego rodzaju akcji wyświetlone zostaną dodatkowe opcje.

Przedostatnia zakładka to Warunki. Tutaj ustawimy parametry, które warunkować będą uruchomienie zadania (np. aktywne połączenie sieciowe lub podłączone zasilanie sieciowe). Ostatnia karta również daje kilka opcji konfiguracyjnych dotyczących uruchamiania, jak i samego działania zadania. Możemy włączyć ponawianie uruchomienia, wymusić zatrzymanie w przypadku braku reakcji na ręczne próby zatrzymania go, czy też zatrzymanie zadania, gdy działa dłużej, niż wyznaczony czas.

 

Komentarze (3)